ES projektai

Geliuksus UAB valdo kavinę LIUKSUS Jurbarke, kuriame maitina Jurbarko gyventojus ir svečius, organizuoja  banketus, furšetus, gedulingus pietus, šventinius renginius, teikia maistą išsinešimui. Šiuo metu kavinė klientus aptarnauja bare. Tiesioginis darbas su klientais užima daug darbuotojų laiko - reikalinga užregistruoti klientų pageidavimus, apskaičiuoti užsakymų kainą, sutikrinti patiekalų likučius. Taip pat sudėtinga  sekti didesnių užsakymų poreikius  ir planuotis žaliavų tiekimus. Tuo pačiu dėl vadybininkų laiko trūkumo sunku kokybiškai atsakyti į visus klientų paklausimus, todėl dalis klientų užsakymų prarandama. Visai tai padidina veiklos vykdymo išlaidas ir apsunkina efektyvų ir sklandų klientų aptarnavimą.  Pastaruoju metu ši problema dar labiau paaštrėjo dėl Covid 19, nes daug klientų  pageidauja, kad būtų galimybė pateikti užsakymus patiems per Interneto svetainę, matyti kada užsakymai suplanuoti įvykdyti bei užsakymų vykdymo eigą, registruoti gautų užsakymų neatitiktis, matyti jų šalinimo eigą.

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1375
Projekto pavadinimas: elektroninės prekybos platformos sukūrimas ir diegimas UAB “Geliuksus“
Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-03-01 iki 2023-03-01
Skirta finansavimo suma: 19.959,07 Eur

 

ES